Ödülleri, Katıldığı Kongreler ve Kurslar

ÖDÜLLER

 1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2018 Yükselen Yıldız Ödülü, 9-13 Mayıs 2018, Antalya, Türkiye.
 2. 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, En iyi İkinci Bildiri Ödülü, 9-13 Mayıs 2018, Antalya, Türkiye.
  ‘‘A randomized comparison of a single-incision needleless mini-sling versus an inside-out trans obturator mid-urethral sling in women with stress urinary incontinence: 24 month follow-up results’’

KATILDIĞI KONGRELER

 1. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği 5. Asistan Okulu 27 Şubat-1 Mart 2015, Kıbrıs.
 2. İstanbul Üniversitesi 5. Kadın Doğum Günleri, 30 Nisan-2 Mayıs 2015, İstanbul.
 3. Acıbadem Kadın Doğum Günleri - 4 Sempozyumu, 8-10 Nisan 2016, İstanbul.
 4. Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 11-15 Mayıs 2016, Antalya.
 5. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 05-09 Ekim 2016, Antalya.
 6. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 17-20 Kasım 2016, Antalya.
 7. Acıbadem Kadın Doğum Günleri - 5 Sempozyumu, 7-9 Nisan 2017, İstanbul.
 8. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği 1st Congress of Society of Pelvic Pain and Endometriosis 4- 6 Mayıs 2017 IPPS Meeting, İstanbul.
 9. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Antalya.
 10. The 1st Annual Congress on Controversies in Pelviperineology June 21-22, 2017 ISPP meeting, Moscow, Russia.
 11. International Pelviperineology Congress 27-30 Eylül 2017, Hasselt, Belgium.
 12. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın Doğum Günleri, 10-11 Kasım 2017, İstanbul.
 13. 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 23-24 Mart 2018, İstanbul.
 14. Acıbadem Kadın Doğum Günleri 6. Sempozyumu, 6-8 Nisan 2018, İstanbul.
 15. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 12-15 Nisan 2018, Samsun.
 16. Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı XII. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2018, Girne, Kıbrıs.
 17. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2018, Antalya.
 18. 6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018, İstanbul.
 19. 10. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 27-30 Eylül 2018, Dalaman.
 20. International Pelviperineology Congress 05-06 Ekim 2018, Bucharest, Romania.
 21. The 2st Annual Congress on Controversies in Pelviperineology November 15-17, 2018 ISPP meeting, Istanbul.
 22. Acıbadem Kadın Doğum Günleri 7. Sempozyumu, 28-30 Mart 2019, İstanbul.
 23. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Nisan 2019, Antalya.
 24. Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi ‘‘Tartışmalı Konular’’ Kongresi. 2-6 Ekim 2019, Antalya, Turkey
 25. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi. 23-24 Kasım 2019, İstanbul.
 26. Geleneksel Çubukçu Günleri, Pelvik Taban Disfonksiyonunda Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Tedaviler, 29 Kasım 2019, İstanbul.
 27. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi, 12-15 Aralık 2019, İstanbul.

KATILDIĞI KURSLAR

 1. Ürojinekoloji Derneği, Ürojinekoloji Akademisi Sürekli Eğitim Programı 2. Asistan Akademi Temel Ürojinekoloji Kursu 11 Ekim 2015, İstanbul.
 2. Acıbadem Kadın Doğum Günleri - 4 Sempozyumu, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu, 8 Nisan 2016, İstanbul.
 3. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Ürojinekolojik Anatomi ve Operasyonlar Kongresi, 27-29 Mayıs 2016, Kocaeli-İstanbul.
 4. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Obstetrik Acillerin Yönetimi - Kadavra Üzerinde Obstetrik Cerrahi Kursu, 4-6 Haziran 2016, İstanbul.
 5. İstanbul Bahçeşehir Univercity Urogynecological Anatomy and Operations Course, 17-19 Haziran 2016, İstanbul.
 6. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği- Jinekolojik Endoskopi Derneği, 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Laparaskopi ve Robotik Cerrahi Kursu, 7 Ekim 2016, Antalya.
 7. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Jinekolojik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kadavra Kursu Yardımcı Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 8-9 Temmuz 2017, İstanbul.
 8. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Peripartum Kanamaların Önlenmesi ve Morbiditenin Yönetimi Taze Kadavrada İleri Obstetrik Cerrahi Kursu Yardımcı Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 14-16 Temmuz 2017, İstanbul.
 9. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Ürojinekolojik Anatomi, Kadavra ve Canlı Cerrahiler Kursu Yardımcı Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 21-23 Temmuz 2017, Kocaeli-İstanbul.
 10. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Jinekolojik Radikal Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kadavra Kursu Yardımcı Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 29-30 Temmuz 2017, İstanbul.
 11. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Pelvik Taban Ultrasonografi Kursu, Kurs Sekreteryası Görevi 25 Kasım 2017, İstanbul.
 12. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Metaanaliz ve Sistematik Derleme Kursu 17-18 Şubat 2018, İstanbul.
 13. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Kozmetik Jinekolojik Operasyonlar Canlı Cerrahi Kursu, Yardımcı Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 24-25 Mart 2018, İstanbul.
 14. Kafkas Üniversitesi Peripartum Kanamalarda Medikal ve Cerrahi Yaklaşım Kadavra ve Maket Üzerinde Eğitim Sempozyumu. 21 Nisan 2108, Kars.
 15. Jinekolojik Endoskopi Derneği, Jinekolojik Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu 29 Haziran-1 Temmuz 2018, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 16. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Jinekolojik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kadavra Kursu Yardımcı Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 6-7 Temmuz 2018, İstanbul.
 17. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Peripartum Kanamaların Önlenmesi ve Morbiditenin Yönetimi Taze Kadavrada İleri Obstetrik Cerrahi Kursu Yardımcı Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 14-15 Temmuz 2018, İstanbul.
 18. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Kozmetik Jinekolojik Operasyonlar Canlı Cerrahi Kursu, Yardımcı Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 21-22 Temmuz 2018, İstanbul.
 19. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın Sağlığı ve Üreme Daire Başkanlığı, Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 12-14 Eylül 2018 İstanbul.
 20. Jinekolojik Endoskopi Derneği, Hayvan Ameliyathanesinde Pratik Uygulamalı Laparoskopi Kursu 30 Kasım- 1 Aralık 2018, İstanbul.
 21. İstanbul Okan Üniversitesi, Kozmetik Jinekolojik Operasyonlar Canlı Cerrahi Kursu, Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 29-30 Mart 2019, İstanbul.
 22. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Jinekolojik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kadavra Kursu, Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 3-4 Temmuz 2019, İstanbul
 23. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Histereskopi ve Sistoskopi Kursu, Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 4 Temmuz 2019, İstanbul
 24. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Ürojinekolojik Anatomi Kadavrada Cerrahi Teknikler Kursu, Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 4 Temmuz 2019, İstanbul
 25. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Taze Kadavrada İleri Obstetrik Cerrahi Kursu, Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 5-6 Temmuz 2019, İstanbul
 26. İstanbul Okan Üniversitesi, Kozmetik Jinekolojik Operasyonlar Canlı Cerrahi Kursu, Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 20-21 Temmuz 2019, İstanbul.
 27. İstanbul Okan Üniversitesi, Kozmetik Jinekolojik Operasyonlar Canlı Cerrahi Kursu, Eğitmen Ve Kurs Sekreteryası Görevleri 19-20 Ekim 2019, İstanbul.
 28. İstanbul Aydın Üniversitesi, Akademik Makale Yazım Kursu, Eğitmen Görevi, 1 Aralık 2019, İstanbul
 29. İstanbul Medipol Üniversitesi 30. Dönem Mezoterapi Eğitimi. 21 Aralık- 19 Ocak 2020, İstanbul

Merhaba
Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.
kapat