Endometrial Biyopsi Nasıl Yapılır?

Endometrial Biyopsi Nasıl Yapılır?

Rahim içerisinden tanı ve tedavi amaçlı parça alınması işlemidir.

Endometrial Biyopsi Nasıl Yapılır?

Pek çok insan tarafından merak edilen endometrial biyopsi, rahim içerisinde tanı ve tedavi amaçlı olarak parça alınması işlemi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde ön plana çıkan bu yöntem, çoğunlukla beklenen adet döneminden 2-3 gün önce yapılmaktadır. Yöntemin tam olarak ne olduğunu anlamak adına endometrialın ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Rahmin iç yüzeyini kaplayan, her regl döneminde bir tabakası dökülerek her ay olası bir gebelik adına tekrar hazırlanan, gebeliğin gerçekleşmesi durumunda ise bebeğin eşinin tutunduğu bir yapı olan endometriumdan parça alınması şeklinde gerçekleşen yönteme endometrial biyopsi adı verilmektedir.

Endometrial biyopsinin kullanılmasını gerektirecek çeşitli durumlar bulunmakta olup bu durumlarda yönteme başvurulmaktadır. Birçok insan yöntemin detaylarını merak etmekte ve konu ile ilgili araştırma yapmaktadır. Peki endometrial biyopsi ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

Endometrial Biyopsi Nedir?

Rahim içinden parça alma ya da endometrial biyopsi, düzensiz ya da beklenmedik kanamaları olan kadınlarda kanamanın nedeninin aydınlatılabilmesi adına kullanılmaktadır. Yöntem dahilinde elde edilen parçalar incelenmekte ve raporda belirtilmektedir. Peki yönteme başvurulmasının sebebi nedir?

Endometrial Biyopsi Neden Yapılır?

Rahim içerisinde ultrasonda bir kalınlaşma görülmesi durumunda ya da uzun süreli adet kanamaları veya rahim içerisinde polip düşünüldüğünde genellikle endometrial biyopsiye başvurulmakta olup bu yöntem dahilinde rahim içerisinde bir parça alınmaktadır.

35-40 yaşlarından sonra düzensiz kanamanın görüldüğü kadınlarda endometrial biyopsi yöntemine başvurulmaktadır. Peki yöntem nasıl uygulanmaktadır. Biyopsi sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Endometrial Biyopsi Nasıl Yapılır?

Kürtaj olarak bilinen fakat gebeliğin sonlandırılmasında farklı olan endometrial biyopsi, metal aletler ile birlikte detaylı bir şekilde incelenme yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Fakat bilhassa menopoz kanamaları ve bunun gibi pek çok durumda metal aletler yerine gebelik sonlandırma işlemlerinde kullanılan aletler ya da plastik ve vakumlu aletler tercih edilebilmektedir.

Rahim içi kalınlaşmasının ultrasonda tespit edilmesi sonrasında iki farklı yöntem dahilinde endometrial biyopsinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu yöntemler genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

Full Küretaj

Bu yöntem dahilinde rahim içi dokusunun tam olarak temizlendiği bilinmektedir. Bununla birlikte yöntem sayesinde kesin tanı konulduğu bilinmektedir. Rahim içi dokusu tam olarak temizlendiğinde kanama da kesilmektedir. Rahim içerisinde çok fazla kalınlaşmanın olmaması, yöntem kapsamında kişinin tedavi edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu yöntem, genel olarak lokal ya da genel anestezi ile yapılmaktadır.

Pipelle ile Biyopsi

Rahim içi dokusunun incelenmesi için pipelle adı verilen ince bir boru kullanılmaktadır. Bu boru yardımı ile biyopsi işlemi yapılmaktadır. Ağrısız bir yöntem olan pipelle ile biyopsi bağlamında hastaya anestezi uygulamasına gerek duyulmamaktadır. Bu yöntem tanı amacı ile kullanılmaktadır çünkü rahim içerisindeki doku tam olarak temizlenmez.

Endometrial Biyopsi Acı Verir mi?

Pek çok insan rahimden parça alınması acı verir mi sorusunu sorarak bu konuda detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak istemektedir. Endometrial biyopsinin genel olarak iki farklı yöntem ile uygulandığı bilinmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi olan full küretaj işleminde genel ya da lokal anestezi yapıldığından ötürü herhangi bir şekilde ağrı ya da acı duyulmamaktadır. Bunun yanı sıra biyopsi yöntemlerinden bir diğeri olan pipelle ile biyopside de hasta acı duymamaktadır.

Endometrial Biyopsi Sonrası

Rahim biyopsi sonrası kanama olur mu sorusu pek çok insan tarafından sorulmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki işlem sonrasında çeşitli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Biyopsi sonrasında parça alınan kısımlarda kanama görülebilmektedir. Bu durum olağandır. Kanama, genellikle bir süre bastırılarak durdurulabilmektedir. Fakat olağandışı kanamaların görülmesi durumunda doktora gitmenin önerildiği bilinmektedir.

Biyopsi sonrasında her iki yöntemde alınan parçalar patolojide mikroskobik değerlendirme için gönderilmektedir. Patolojik tetkik sonrasında tedavi yöntemleri belirlenmekte olup bu yöntemler dahilinde tedavi gerçekleştirilmektedir. Endometrial biyopsi sonucunun atipi olup olmadığı oldukça mühim bir konudur. Rahim içi dokusunun kalınlaşma derecesi ve hastanın çocuk isteme duruma göre tedavi belirlenmekte olup belirlenen tedavi kullanılmaktadır. Rahim içi kalınlaşmasının hafif ve orta derecelerde olması, oral yoldan ve 3-4 ay süre ile hap tedavisi uygulanmaktadır. Ardından ikinci bir biyopsi yapılmakta ve durum değerlendirilmektedir. Rahim içi kalınlaşmasının kanser öncüsü olduğu veya kansere dönüşme riski yüksek olursa eğer hasta çocuk istemiyorsa cerrahi operasyon gerçekleştirilir.

 


Labioplasti İçin Doğru Teknik Nasıl Belirlenir?
Labioplasti İçin Doğru Teknik Nasıl Belirlenir? Labioplasti, kadınların dudaklarını yeniden şekillendirmek için cerrahi bir prosedürdür. Bu işlem, dudakların boyutunu, şeklini ve simetrisini düzeltmek veya değiştirmek için kullanılır. Labioplasti, hem estetik hem de fonksiyonel nedenlerle gerçekleştirilebilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Ancak, bu cerrahi işlem öncesinde dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Anatomik Yapı: Her hastanın anatomik yapısı farklıdır ve bu nedenle labioplasti için en uygun teknik veya yaklaşım, hastanın mevcut özelliklerine bağlı olarak belirlenmelidir. Dudakların boyutu, simetrisi ve genel anatomik yapısı, cerrahın seçeceği teknik üzerinde belirleyici olabilir. Hasta Tercihleri: Labioplasti genellikle estetik ve/veya fonksiyonel nedenlerle yapılır. Hastanın istekleri ve beklentileri, cerrahın uygun teknik seçiminde önemli bir faktördür. Bazı hastalar dudaklarının görünümünden rahatsızlık duyarken, diğerleri dudaklarının işlevselliğini artırmak isteyebilir. Hastanın tercihleri ve beklentileri, cerrahın tedavi planını belirlemesine yardımcı olur. Cerrahın Uzmanlığı: Labioplasti işlemi cerrahi bir prosedürdür ve cerrahın deneyimi, başarılı sonuçların elde edilmesinde kritik bir rol oynar. Cerrahın labioplasti konusundaki uzmanlığı, hastanın güvenliği ve memnuniyeti için önemlidir. Tecrübeli bir cerrah, hastanın isteklerini dikkate alarak en uygun tedavi planını belirler ve işlemi başarıyla gerçekleştirir. Tıbbi Durumlar: Hastanın tıbbi geçmişi ve mevcut sağlık durumu, labioplasti işlemi için cerrahın seçeceği teknik üzerinde etkili olabilir. Bazı tıbbi durumlar veya sağlık sorunları, belirli bir teknik veya yaklaşımın tercih edilmesini gerektirebilir. Cerrah, hastanın tıbbi geçmişini değerlendirerek en güvenli ve etkili tedavi planını belirler. Labioplasti Teknikleri: Labioplasti için yaygın olarak kullanılan iki ana teknik şunlardır: Kenar Düzeltme (Edge Resection) Tekniği: Bu teknikte, dudakların fazla veya asimetrik kısımları kesilerek düzeltilir. İstenilen boyut ve şekil elde edilir. V Dikişi (V-Wedge) Tekniği: Bu yöntemde, dudakların V şeklinde bir parça çıkarılır ve ardından dikişle düzeltilir. Bu teknik, iç dudaklarda fazla doku olduğunda tercih edilebilir. Sonuç: Unutulmaması gereken en önemli nokta, labioplasti kararı verilirken hastanın istekleri ve cerrahın uzmanlığına dayanarak en uygun yöntemin seçilmesidir. Her hasta benzersizdir ve tedavi planı buna göre özelleştirilmelidir. Labioplasti, hastaların yaşam kalitesini artıran etkili bir çözüm olabilir, ancak doğru cerrahi yaklaşımın belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle, labioplasti adaylarının dikkatli bir ön değerlendirme sürecinden geçmesi ve cerrahlarıyla açık bir iletişim içinde olmaları önemlidir.
Merhaba
Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.
kapat